top of page
Typewriter.jpg
New Zealand Mountains Background

Xuất bản New Zealand

MW LF Logos
Beyond Taste

Kết nối văn hóa văn học đặc sắc của Châu Á và New Zealand

Typewriter.jpg

Metro Writers NZ

Metro Writers đã hợp tác với nhà xuất bản Kiwi, Longfin Publishing NZ Ltd (8879251), để cung cấp một sự hiện diện của xuất bản Á Châu tại New Zealand. Các sách được xuất bản tại NZ của chúng tôi được thiết kế để mang các tiếng nói và văn hóa Á Châu đến với nền tảng xuất bản bản địa của chúng tôi tại Aotearoa New Zealand.

Các sách được xuất bản dưới giấy phép NZ thông qua nhãn Metro Writers sẽ cho phép phân phối toàn cầu cho các sách Á Châu được sản xuất dưới quản lý Kiwi, trong khi nhãn Longfin của chúng tôi sẽ đại diện cho văn học sáng tạo của New Zealand được dịch ra các ngôn ngữ Á Châu, ban đầu là tiếng Việt.

Ấn phẩm đầu tiên của chúng tôi là TASTE VIETNAM: BEYOND TASTE của tác giả Việt Nam, Trịnh Diễm Vy, giới thiệu văn hóa và ẩm thực Việt Nam cho độc giả quốc tế.

Beyond Taste with slipcase
Typewriter.jpg

Enquiries

Longfin Publishing NZ

1416 Kaiaua Road, Mangatangi Rd3, Pokeno, 2473, New Zealand

Tel: +649 629 3949

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

Cảm ơn!

bottom of page