top of page
Books by the window.jpg

Dịch vụ chấp bút

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sáng tạo nội dung một cách chuyên nghiệp và có hệ thống, đảm bảo nội dung sách được trau chuốt, thể hiện chính xác câu chuyện của tác giả. Đội ngũ chuyên gia sáng tạo của chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo chất lượng và tính thông suốt của quy trình sáng tạo.

LogoMetroWriters plain.png

Tác giả nắm quyền kiểm soát

Bạn là tác giả và chủ sở hữu của tác phảm. Với vai trò chấp bút, chúng tôi hỗ trợ bạn nội dung sáng tạo nhằm thu hút độc giả nhưng vẫn đảm bảo các quy tắc pháp lý về xuất bản — mà theo đó quyền kiểm soát sáng tạo luôn thuộc về bạn.

Xây dựng thương hiệu quốc tế 

Chúng tôi làm việc với đa số các tác giả sử dụng Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Bất kể ngôn ngữ nào, cuốn sách phải truyền tải được tiếng nói của tác giả, nhằm hỗ trợ xây dựng danh tiếng và uy tín trên toàn cầu.

Tác giả là nguồn sáng tạo

Tác giả là đầu mối cho mọi nghiên cứu của chúng tôi. Đội ngũ song ngữ hàng đầu của chúng tôi sẽ phỏng vấn thu thập thông tin nhằm đáp ứng các mục tiêu của bạn, hỗ trợ bạn xây dựng nội dung sáng tạo.

Tác giả nắm các quyền pháp lý

Với vai trò chấp bút, chúng tôi hỗ trợ bạn sáng tạo tác phẩm, nhưng không được xem là tác giả. Theo đó, với vai trò tác giả, bạn sẽ là người nắm giữ tất cả các quyền và trách nhiệm pháp lý, tiêu đề, lợi ích và quyền sở hữu trí tuệ đối với cuốn sách.

Lan truyền cảm hứng

Chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn quốc tế khi hỗ trợ sáng tạo nội dung, nhưng vẫn bảo tồn các giá trị văn hóa của tác giả. Điều này nhằm đảm bảo việc lan truyền cảm hứng được thể hiện một cách trung thực nhất.

Phỏng vấn được bảo mật

Tất cả các cuộc phỏng vấn đều được ghi lại, và được chuyển giao cho bạn khi có yêu cầu. Nội dung phỏng vấn được bảo mật nghiêm ngặt và là tài sản của bạn, và sẽ chỉ được tiết lộ khi bạn chấp thuận.

in-the-library-reading-hobby-literacy-lesson-task-teach-hands-hold-university-student-book

Miễn Trách Nhiệm: Metro Writers là một đơn vị chấp bút chuyên nghiệp. Các ấn phẩm của chúng tôi được sản xuất theo yêu cầu, với nội dung được chuyển tải từ các cuộc phỏng vấn với tác giả và các đồng nghiệp được chỉ định. Nội dung và bản quyền của ấn phẩm thuộc về tác giả, người đã ủy quyền cho MW chuyển tải câu chuyện ​của họ thành văn bản. Điều này có nghĩa là tác giả nắm toàn bộ các quyền, lợi ích và trách nhiệm pháp lý liên quan đến tất cả thông tin được thông qua và xuất bản trong ấn phẩm.

bottom of page